top of page

Árlegar úttektir á ásláttarbúnaði

 

Námskeið er ætlað: öllum sem ætlað er að framkvæma reglubundnar, lögskyldar úttektir á ásláttarbúnaði. Nánar tiltekið, kranabílstjórar, kranamenn á byggingarvinnustöðum og við önnur störf tengd hífingum, umsjónarmenn ásláttar-lyftibúnaðar hjá fyrirtækjum. Einnig öryggisstjórar, eftirlitsfólk o.fl. sem hafa eftirlit með framkvæmdum.

 

Tímasetning: Námskeið verður haldið 2 desember (eftir stöðu á covid) og stendur yfir frá kl. 8:30 – 15:00  (matarhlé milli 12:00 og 13:00). Verð 46.800 kr. (kaffiveitingar eru innifaldar).

 

Innihald: Á námskeiðinu verður kastljósinu beint að kröfum löggjafans um formlegar úttektir á ásláttarbúnaði þ.e. stroffum, krókum, keðjum, vírum, lásum og slíkum búnaði. Efnistök varða m.a.:

 

  • Kröfur löggjafans, reglugerða, staðla og góðra starfsvenja

  • Örugg notkun lyftibúnaður og fylgihluta þ.m.t. SWL og WLL

  • Framkvæmd við lyftingarvinnu (þ.m.t. hvernig horn ásláttarbúnaðar hafa áhrif á WLL)

  • Stjórnun lyftibúnaðar þ.m.t. skráning búnaðar, skoðun fyrir notkun, geymsla og litamerkingar

  • Prófun lyftibúnaðar og öryggisstuðlar

  • Skoðun/úttektir á búnaði og viðmið fyrir brottkast

  • Verkefni

  • Afhending viðurkenningarskjals

 

Markmið námskeiðsins er að þátttakendur verði meðvitaðir um gildandi löggjöf um ásláttarbúnað og verði færir um að framkvæma lögbundnar skoðanir á slíkum búnaði. Einnig að þáttakendur verði færir um að innleiða kerfisbundna skráningu á formlegri úttekt búnaðar. Gengið er út frá að þátttakendur hafi grunnþekkingu á ásláttarbúnaði og notkun hans.      

bottom of page