top of page

Árlegar úttektir á lausum stigum (stigar og tröppur)

 

Námskeið er ætlað þeim starfmönnum fyrirtækja sem ætlað er að sinna árlegum úttektum á lausum stigum þ.e. stigum og tröppum þ.e. iðnaðarmenn auk starfsmanna í byggingar-, þjónustu- og framleiðslufyrirtækjum s.s. framleiðslustjórar, verkstjórar, öryggistrúnaðarmenn, öryggisverðir eða viðgerðarfólk fyrirtækja.

Tímasetning: Námskeiðið er haldið hjá fyrirtækjum samkvæmt nánara samkomulagi. Námskeiðið tekur ca 3 tíma. Verð samkvæmt nánara samkomulagi.

 

Innihald: Á námskeiðinu verður kastljósinu beint að notkun lausra stiga og formlegri árlegri úttekt búnaðarins þ.m.t. merkingu og skráningu búnaðarins. Nánar tiltekið innifelur námskeiðið:

 

  • Kröfur löggjafans

  • Úttektir á stigum

  • Tegundir af stigum

  • Notendaeftirlit

  • Notkun færanlegra stiga

  • Flutningur og geymsla

  • Sérfræðiúttekt og skráning

  • Æfing í uppstillingu

  • Æfing í úttekt

  • Afhending viðurkenningarskjals

 

Markmið námskeiðsins er að þátttakendur öðlist færni í framkvæmd árlegra úttekta á stigum og hjálparbúnaði. Einnig að þáttakendur verði færir um að gefa ráð og leiðbeina vinnuveitendum og vinnufélögum varðandi gildandi vinnuverndarreglur um notkun, geymslu og viðhald þessa búnaðar. 

bottom of page