top of page

Vinnuvernd, öryggisverðir og öryggistrúnaðarmenn.

 

Námskeið er ætlað: framkvæmdastjórum, mannauðstjórum, framleiðslustjórum, verkstjórum, öryggistrúnaðarmönnum, öryggisvörðum og öðrum sem áhuga hafa á góðu og heilsusamlegu vinnuumhverfi. Námskeiðinu er m.a. að uppfylla kröfu löggjafans sbr. 8 gr. vinnuverndarlaganna „að þeir, sem kjörnir eru til að fjalla um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi í fyrirtæki hans, fái tækifæri til þess að afla sér nauðsynlegrar þekkingar og menntunar varðandi aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum“.

 

Tímasetning: Námskeið verða tímasett eftir stöðu á covid. Námskeiðið stendur tvo daga, frá kl. 9:00 – 16:00 báða dagana (kaffiveitingar eru innifaldar, hádegishlé milli 12:00 og 13:00). Verð 45.200 kr.

Innihald: Á námskeiðinu verður kastljósinu beint að kröfum löggjafans til öryggisfulltrúa (öryggistrúnaðarmenn og öryggisverðir) og helstu grunnatriðum sem þessir aðilar þurfa að hafa nokkra þekkingu á. Nánar tiltekið:

 • Vinnuverndarlöggjöfin (þ.m.t. Vinnueftirlitið og reglugerð 920/2006 um skipulag og framkvæmd vinnuverndarstarfs

 • Áhættumat og áætlun um öryggi og heilbrigði á vinnustað

 • Hávaði, titringur, inniloft og lýsing

 • Áhrif efna

 • Líkamlegt álag við vinnu

 • Sálfélagslegt vinnuumhverfi

 • Atvinnusjúkdómar og vinnuslys

 • Vélar og tæki

 • Kerfisbundið forvarnarstarf

 • Starfahönnun

 • Samskipti, hvatning og endurgjöf (feed-back)

 • Deilustjórnun

 • Nýrri aðferðir í vinnuverndarstarfinu

 

Samhliða kynningu á grunnþáttum vinnuverndar verður leitast við að svara því hvernig öryggisfulltrúar geta virkjað aðra í vinnuverndarstarfinu, hvernig innra starfi að vinnuverndarmálum er best borgið hjá þátttökufyrirtækjunum, hvernig ýta megi undir bætta öryggismenningu og hvar leita megi frekari aðstoðar.  Á námskeiðinu verða jafnframt unnin nokkur hópverkefni.

 

Markmið námskeiðsins er að þátttakendur öðlist góða undirstöðuþekkingu á vinnuverndarmálum og tækifærum til að bæta vinnuumhverfi og framleiðni fyrirtækja.

(P.s. við getum einnig boðið þetta námskeið sem staðbundna fræðslu hjá fyrirtækjum)

bottom of page